Promising Molecular Developments in Spinal Surgery


Creative Commons License

KARAARSLAN N., YAŞAR ŞİRİN D., YILMAZ İ., ÖZBEK H.

Van Tıp Dergisi, vol.25, no.4, pp.496-501, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5505/vtd.2018.41275
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.496-501
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: In this study, it was aimed to investigate systematically the cellular based target treatments performed at the molecular level concerning spinal pathology and to show a broader profile about the subject. Materials and Methods: Clinical trials concerning target therapy and spinal surgery conducted between August 1, 1888 and January 8, 2018, in the Cochrane Collaborat ion, the Cochrane Library, Ovid Medline, ProQuest, the National Library of Medicine, and the PubMed electronic databases, were scanned using terms "OR", "AND without language and country restrictions. The articles that met the examination criteria were included in the study. After descriptive statistical evaluation, the results were reported in number with the help of the Microsoft Office Excel (2013) Program. Results: After scanning 1.812.000 articles, it was seen that there were 6 articles that met the research criteria. Conclusion: It was not found sufficient evidence for research into target treatments that can be used in the field of spinal surgery. In order to be able to make a remark on the clinical use, there is an urgent need for invivo studies and for trials with randomized, controlled and clinical designs that provide long-term functional outcomes.
Amaç: Bu çalışmada, dünya genelinde yapılan çalışmalariçerisinde, omurga patolojisinin giderilmesinde araştırılan,moleküler düzeyde gerçekleştirilen hücresel bazlı hedeftedavilerin, sistematik olarak incelenip, konu hakkındadaha büyük bir fotoğrafı görebilmek amaçlandı.Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada, dil kısıtlamasıolmaksızın; the cochrane collaboration the cochrane, thecochrane library, ovid medline, proquest, us nationallibrary of medicine National Institutes of Health (NLM)ve PubMed, elektronik veritabanlarında, Ağusto s 1888 ila8 Ocak 2018 tarihleri arasında, “target therapy” ve“spinal surgery” ile ilgili yapılan ve basılmış olan klinikçalışmalar “AND”, “OR” şeklinde literatür taramasıyapılarak incelendi. Elde edilen çalışmalar arasından,inceleme kriterlerini karşılayan makaleler araştırmayadahil edildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesiesnasında sonuçlar, Microsoft Office Excel (2013)Programı yardımı ile adet cinsinden gösterildi.Bulgular: İlk tarama sonrasında ortaya konan 1.812.000adet makaleden, araştırma kriterlerini sağlayan konu ileilişkili, altı adet makalenin olduğu görüldü.Sonuç: Spinal cerrahi alanında kullanılabilecek olan hedeftedavilere yönelik araştırmalar hakkında yeterli bir kanıtbulunamamıştır. Klinik kullanımına ilişkin yorumyapabilmek amacıyla başta in-vivo olmak üzere, dahauzun dönem fonksiyonel sonuçlar veren, randomizekontrollü ve klinik tasarımlara sahip çalışmalara acilihtiyaç duyulmaktadır.