A Talent Management Model for Today’s Organizations: The DevshirmeSystem


BAYRAKTAR O., ALAYOĞLU N.

Amme İdaresi Dergisi, vol.51, no.3, pp.89-119, 2018 (SSCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Amme İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-119
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, firstly, talent management was considered from a conceptual point of view, and secondly, stages of the development process and the basic elements of the reintegration system as human training application in the management of the Ottoman Empire were determined. Methodologically, using a conceptual content analysis, the similarities and differences of applications in various years and in different regions have been examined to see if a systematic structure has been developed. Then, this information has been systematically modeled as a reintegration system. Finally, the regarding model has been evaluated from modern enterprises’ the point of view in terms of talent management. The aim of this study is not only to identify similarities and differences but also to maintain a link between managerial practices and a model that will enable some managerial applications to be moved into today’s businesses.
Bu çalışmada öncelikle yetenek yönetimi kavramsal açıdan ele alınmış, daha sonra Osmanlı Devleti yönetiminde insan yetiştirme uygulaması olarak devşirme sisteminin temel öğeleri ve geliştirme sürecinin aşamaları belirlenmiştir. Yöntem olarak, kavramsal içerik analizi ile, değişik yıllarda ve değişik bölgelerdeki uygulamaların benzerlik ve farklılıklarının sistematik bir yapı ortaya çıkarıp çıkarmadığına bakılmış ve bu bilgiler dizgesel olarak devşirme sistemi modeli haline getirilmiştir. Nihayet söz konusu model, yetenek yönetimi açısından günümüz örgütleri ile bağlantı kurulup, alınabilecek dersler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı benzerlik ve farklılıkları saptamanın ötesinde yönetsel uygulamalardaki süreklilik bağını kurmak ve yararlı olabilecek kimi yönetsel uygulamaların günümüz örgütlerine taşınmasını sağlayacak bir model önermektir.