Childhood Vaccination Practices and Reflections on Medicolegal Evaluation


Silahlı N. Y., Aslıyüksek H., Gürpınar K., Celkan T.

Çocuk Dergisi, vol.23, no.1, pp.63-68, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26650/jchild.2023.1068120
  • Journal Name: Çocuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-68
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Despite the known positive effects of vaccines on public health, claims about vaccines and vaccination processes continues to be a medicolegal problem. This study aims to evaluate the characteristics of childhood vaccination practices and reflections on medicolegal evaluation. Material and Method: This retrospective descriptive study evaluated the reports of the 7th Specialization Board of the Council of Forensic Medicine which were prepared between 2018-2021 after the approval of Scientific Research Committee of The Council of Forensic Medicine Scientific Research Commission. The data about claims related to vaccination were assessed. Numerical data were expressed as the median and interquartile range (IQR) for continuous variables and counts and proportions for descriptive variables. Results: The female/male ratio of the cases was found to be 7/6. The diagnoses which were claimed to have developed after vaccination in the cases were: cerebral palsy, Diabetes Mellitus, Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE), local wound, transverse myelitis, brachial neuritis, abscess and osteomyelitis, seizure and blindness. Diphtheria, acellular pertussis, Tetanus, Inactive Polio, Hemophilus influenza Type B and Hepatitis B, Measles, BCG (Bacillus Calmette-Guerin), vaccinations were blamed. In the evaluation of the committee, “local wound, transverse myelitis and brachial neuritis” were defined as complications that may develop as a result of vaccination despite all due care and attention. In two cases, lack of care in the practices of health personnel was identified. Malpractice was not detected in other cases. Discussion/Conclusion: Healthcare professionals should have sufficient scientific knowledge about vaccinations to explain the adverse effects to parents.
Amaç: Aşı uygulamalarının halk sağlığı üzerindeki bilinen olumlu etkisine karşın aşılar ve aşılama süreçleri ile ilgili iddialar medikolegal sorunlara yol açmaktadır. Çalışmada, medikolegal değerlendirme sürecine yansıyan aşı uygulamalarının özelliklerinin tartışılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, retrospektif, tanımlayıcı bir çalışmadır. Adli Tıp 7. İhtisas Kurulunda, 2018-2021 yılları arasında düzenlenmiş raporlar ince lendi. Çalışmaya aşı ve aşılama süreci ile ilgili tıbbi uygulama hatası olduğu iddia edilen 13 olgu dahil edildi. Sayısal veriler, sürekli değişkenler için medyan ve çeyrekler arası aralık (IQR) ve tanımlayıcı değişkenler için sayı lar ve oranlar olarak ifade edildi. Bu çalışmanın yapılması için Adli Tıp Kurumu Bilimsel Araştırma Komisyonu Bilimsel Araştırma Komisyonundan izin alındı. Bulgular: Olguların kız/erkek oranı 7/6 saptandı. Olgularda aşı uygulaması sonrası geliştiği iddia edilen klinik tablolar sırasıyla; serebral palsi, diyabet, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), lokal yara, transvers miyelit, brakial nevrit, apse, osteomiyelit, nöbet ve körlük idi. Hastalık gelişimi ile illiyeti sorgulanan aşılar; Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B, Kızamık ve BCG aşıları idi. Kurul değerlendirmesinde “lokal yara, transvers miyelit ve brakial nevrit” tablo ları aşı uygulaması sonucu her türlü dikkat ve özene karşın gelişebilecek komplikasyonlar olarak tanımlandı. İki olguda sağlık personelinin uygula malarında özen eksikliği tespit edilirken diğer olgularda tıbbi uygulama hatası saptanmadı. Tartışma/Sonuç: Çocuk sağlığı hizmeti sunan her sağlık çalışanının aşılama ile ilgili yeterli bilimsel donanıma sahip olması ve aşı istenmeyen etkileri hususunda ebeveynlere bilimsel veriler ışığında danışmanlık hizmeti sun ması gerekmektedir.