Pandemi Sürecinde, 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Değişkenlerinin Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi


ÖZDEMİR GÖRGÜ S., KARAMAN Y., ALGUN Z. C.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.51-60, 2020 (Peer-Reviewed Journal)