Medical Tourism With Its Legal and Ethical Extents


GÖNENÇ İLÇİN F.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.1169-1180, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Though medical tourism is not a new phenomenon, components of health tourism and the factors feeding into patient's choice appear today in new ways. High medical costs in developed countries, inadequate social security systems, growth in aging population, and advances in communication technologies have introduced new ways of thinking about medical travel. Understanding medical tourism today therefore requires a closer look at its legal and ethical aspects. Certain medical services, while illegal and unapproved in some countries, are available in others which serves as a pull factor for cross-border patient mobility. This requires taking a holistic approach which factors in the new developments regarding medical tourism and their societal impacts.
Sağlık turizmi yeni bir kavram olmamakla birlikte, günümüzde sağlık turizminin bileşenleri ve hastanın seçimine etki eden faktörler yeni görünümleriyle karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının yüksekliği, sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan sıkıntı ve yetersizlikler, hızla yaşlanan nüfus, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tedavi amaçlı seyahatlere yeni bir yön vermiştir. Günümüzde medikal turizmin hukuki, etik boyutuyla ve farklı bir bakış açısıyla ele alınması özel bir öneme sahiptir. Belli bir hukuk düzeni tarafından yasaklanan veya tıbben kabul edilmiş yöntemler içinde yer almayan bir takım tıbbi uygulamaların sunulduğu ülkelere yönelik hasta hareketliliği bilinen bir gerçektir. Bu durum, medikal turizmde yaşanan gelişmeler karşısında bir tutum belirlemeyi ve toplumsal sonuçları değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.