Physical Activity and Preventive Effect: Review


ALPÖZGENA ZENGİN A., ÖZDİNÇLERB ARZU A.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.3, no.1, pp.66-72, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There is a linear relationship between physical activity and health status. Because of inactivity is the fourth leading cause of death worldwide, it should be described as global problem with health, economic, environmental and social consequences. Being physically active is important for maintaining and enhancing health and also for preventing diseases caused by inactivity, because inactivity is a modifiable risk factor for many chronic diseases including cardiorespiratory diseases, obesity, diabetes mellitus, cancer (colon and breast), bone diseases (osteoporosis and osteoarthritis), and depression. There is evidence that regular physical activity contributes to the primary and secondary prevention of several chronic diseases and is associated with a reduced risk of premature death. To gain adequate health benefits, physical activity at recommended levels in the guidelines should be engaged. For additional health benefits physical activity should be increased.
Fiziksel aktivite ile sağlık arasında doğrusal bir ilişki vardır. Dünya çapında ölümlerin dördüncü önde gelen nedeni olan inaktivite sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sonuçları olan küresel bir sorun olarak ele alınmalıdır. Fiziksel olarak aktif olmak sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, ayrıca hareketsizliğe bağlı oluşan hastalıklardan korunmada önemlidir; çünkü hareketsizlik kardiorespiratuar hastalıklar, obezite, diyabet, kanser (kolon ve meme), kemik hastalıkları (osteoporoz ve osteoartrit) ve depresyon gibi birçok kronik hastalık açısından değiştirilebilir bir risk faktörüdür. Düzenli fiziksel aktivitenin çeşitli kronik hastalıkların primer ve sekonder korunmasına katkı sağladığına ve erken ölüm riskinin azalması ile ilişkili olduğuna dair yadsınamaz kanıtlar mevcuttur. Yeterli sağlık kazanımları için kılavuzlarda önerilen seviyelerde fiziksel aktivite yapılmalıdır. Ek sağlık yararları için fiziksel aktivite artırılmalıdır.