The Evaluation of The Issues on Jewelry in Consideration of Supreme Court Decisions


Creative Commons License

KULAKLI E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.262-276, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There is not any direct regulation on jewelry in our legislation. On the other hand, the Supreme Court decisions, which include various contradictions with the general law principles related to the return of jewelry given to bride and groom by their relatives due to their wedding to the parties in case of the end of the marriage community, have made the issue highly questionable. The Supreme Court decision, which indicates that the jewelry is the woman’s personal property regardless of whether the jewelry is given by the family or the invitee of the bride or the groom, constitutes the focus of the issue. In this regard, our study will make various explanations on the definition and legal characteristic of the jewelry. Then, information will be provided on the Supreme Court decisions discussed, and the legal issue will be revealed. Finally, the Supreme Court decisions on the relevant issue will be evaluated based on the letter and the spirit of the legislation especially the Turkish Civil Code, and our opinions will be discussed in the conclusion.
Ziynet eşyasına ilişkin mevzuatımızda doğrudan bir düzenleme yer almamaktadır. Buna karşın, düğünmünasebetiyle gelin ve damada yakınları tarafından verilen ziynet eşyalarının evlilik birliğinin sonaermesi halinde taraflara iadesine ilişkin genel hukuk ilkeleri ile çelişkiler içeren Yargıtay içtihatları,konuyu oldukça tartışmalı hale getirmiştir. Gelin veya damattan hangisinin ailesi veya davetlisitarafından verildiğine bakılmaksızın ziynet eşyasının tümünün kadının kişisel malı olduğu yönündekiYargıtay içtihadı, tartışmanın odak noktasını teşkil etmektedir.Bu bağlamda çalışmamızda, öncelikle ziynet eşyasının tanımı ve hukukî niteliğine ilişkin açıklamalardabulunulacaktır. Ardından tartışılan Yargıtay içtihatları hakkında bilgi verilecek ve hukukî sorun ortayakoyulacaktır. Son olarak ise başta Türk Medeni Kanunu (TMK.) olmak üzere ilgili mevzuatın lafzıve ruhundan yola çıkılarak konuya ilişkin Yargıtay içtihatları değerlendirilecek ve sonuç kısmındakanaatlerimize yer verilecektir.