Children’s Magazines as An Educational Tool: ‘‘Mavi Kırlangıç’’ Children Magazin


GEZMEN B.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, no.1, pp.59-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-80
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

In addition to providing information flow to individuals, media also has functions of creating public opinion, culture transfer, socialization, politicization. Media is to be seen as an educational tool expecially considering the child mass. Children’s newspapers and magazines support children’s identity development and socialization. These publications increase the desire for reading and learning, develop spirutial and mental intellegance by directing chidren to think,conribute to the useful transtion of leisure time. Readers can reveal their talents that they have not yet discovered,relaxing and having fun. In this context, children’s magazine publishing is curricial.One of the biggest problems of today’s press is the transformation of media messages into buying and selling materials.Each one is marketed as popular culture materials as a product of the culture industry. In this context, all contents are moving away from informative educational culture-enhancing features and starting to support the promotion and advertising sector.Children’s publications have begun to differentiate within the framework of this change and transformation, and instead of educational educational publications, they have started to be equipped with the products of popular culture heroes of the period as well as publications. In this study, ‘Mavi Kırlangıç’ Magazines determined numbers published by Yeşilay,as a non governmental orgaznization,being examined with descriptive method and the status of the magazine within the context of promotion culture and advertising accordind to childrens magazine will be discussed and evaluated. In the findings and conclusion sections, it is seen that the journal is a journal which contains mainly educational and instructive texts, which are far from the culture, the language, the style and the images and the promotion and advertising culture.
Medya, bireylere enformasyon akışı sağlamanın yanında kamuoyu oluşturma, kültüraktarımı, sosyalleştirme, siyasallaştırma v.b işlevlere de sahiptir. Medya, özellikleçocuk kitle dikkate alındığında bir eğitim aracı olarak da görülebilmektedir. Çocukgazete ve dergileri çocukların kimlik gelişimine ve toplumsallaşmasına destekvermektedir. Bu yayınlar çocuklarda okuma ve öğrenme isteğini arttırmakta,düşünmeye yönelterek ruhsal ve zihinsel zekayı geliştirmekte, boş zamanlarınfaydalı bir şekilde geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Okurlar dinlenerek, eğlenerekhenüz keşfedemedikleri yeteneklerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu bağlamda çocukdergi yayıncılığının önemi büyüktür. Günümüz basının en büyük sorunlarındanbiri medya iletilerinin alınıp satılabilen malzemelere dönüşmesidir. Her biri, birkültür endüstrisi ürünü olarak popüler kültür malzemeleri şeklinde pazarlanmayabaşlanmaktadır. Bu bağlamda tüm içerikler bilgi verici eğitici kültür arttırıcıözelliklerinden uzaklaşmakta, promosyon ve reklam sektörüne destek vermeyebaşlamaktadır. Çocuk yayınları da bu değişim ve dönüşüm çerçevesinde farklılaşmayabaşlamış, eğitici öğretici yayınlar yerine, yayınların yanında pazarlanan döneminpopüler kültür kahramanlarının ürünleri ile donatılmaya başlamıştır.Çalışmada bir sivil toplum örgütü olarak Yeşilay tarafından çıkarılan Mavi KırlangıçDergisi’nin belirlenen sayıları incelemeye alınıp betimsel yöntem kullanılarak,derginin promosyon kültürü ve reklamcılık anlayışı çerçevesinde değişip dönüşençocuk dergiciliğine göre nerede konumlandığı tartışılıp değerlendirilmiştir. Eldeedilen bulgular ve sonuç bölümlerinde derginin gerek türler, biçim, içerik gereksekullanılan dil ve üslup, görsellerle promosyon ve reklam kültüründen uzak ağırlıklıolarak eğitici ve öğretici metinlere yer veren bir dergi olduğu görülmektedir.