SHOULD OUR WRITINGS BE “SCIENTIFIC”?


Creative Commons License

Tokaç M.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.10, no.4, pp.310-312, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study suggests a common principle of writing in the usage of the names of person, manuscript and place in the Turkish medical history books and articles. We can improve two alternatives. One of them is for Turkish articles and manuscripts and the other one is for the articles and manuscripts in foreign language with summaries of the Turkish artticles in foreign language.

Bu çalışma, Türkçe tıp tarihi kitap ve makalelerinde kullanılan kişi, eser ve yer isimlerinin yazımında ortak bir yazım prensibi önermektedir. Biri Türkçe makale ve eserler için, diğeri yabancı dilde makale ve eserler ile Türkçe makalelerin yabancı dildeki özetleri için iki alternatif geliştirilebilir.