The reflections of the legislations related informatics on the Turkish code of obligations, Turkish code of commerce and code of civil procedure on the criminal law


DÜLGER M. V.

Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.1, pp.111-144, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Ankara Barosu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-144
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Economics, is the basic dynamic of the communal living, from the beginning of industrial revolution in 19th century. This dynamic had effected many legislation that enacted in 20th century. In process of time, this system was started to be pro- tected by private norms in basic law and also the norms in criminal law while the economic structure’s stability and continuation were becoming more significant. 6098 numbered Turkish Code of Obligation (TCO), 6100 numbered Code of Civil Procedure (CCP) and 6102 numbered Turkish Code of Commerce (TCC) are the most significant ones. When the aforementioned legislation are analysed, it’s going to be seen they include legal regulation on developments of informatics and their reflections on daily and business lives. Informatic ages instruments as electronic signature that being used in economic and trade relations, meetings of the general assembly through internet, sending elektronic mails fort he legal process or entering to an agreement by fax were legislated by these general codes. Thus, the jeopardies, the reflections of those actions on criminal law and their causation on what sort of breaches in the sense of criminal law in the case of abuse and being subject to punishable actions of the innovations of informatics that legislated in TCO, CCP and TCC are being examined in this study.
Sanayi devriminin gerçekleştiği 19. yüzyıldan günümüze ekonomi, toplumsal yaşa- mın temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bu dinamik, 20. yüzyılda düzenlenen birçok hukuki düzenlemeyi etkilemiş ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Zamanla ekonomik yapının istikrarının ve devamının daha da önemli hale gelmesi sonucunda bu yapı temel hukuki düzenlemelerdeki özel hükümlerle ve hatta ceza yasalarında yer alan normlarla korunmaya başlanmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan en önemlileridir. Bu yasalar incelendiğinde, esas itibariyle bilişim dünyasındaki gelişmeleri içerdikleri görülmektedir. Ayrıca söz konusu yasaların bilişim sektörünün günlük ve ticari yaşama yansımalarını içeren düzenlemelere sahip oldukları görülmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerde sıklıkla görülen elektronik imza kullanılması, internet üzerinden şirket genel kurul toplantısının yapılması, elektronik posta ile geçerli tebligat yapılması ya da faks yoluyla sözleşme kurulması gibi bilişim çağının araçları bu genel kodlar ile hukuksal birer uygulama haline getirilmişlerdir. Buradan hareketle çalışmada TBK, TTK ve HMK’da düzenleme konusu yapılan bilişim alanına ilişkin yeni- liklerin kötüye kullanılması suretiyle aynı zamanda suç oluşturan eylemlere konu olması halinde bunların barındırdıkları riskleri ve bu eylemlerin ceza hukukuna yansımalarını, ceza hukuku açısından ne gibi ihlallere yol açabileceklerini inceleme konusu yapılmaktadır.