Nadir Bir Olgu: Takotsubo Kardiyomiyopatisi (A Rare Case: Takotsubo Cardiomyopathy)


CANBAY Ç., ÖZTAŞ D. M., Güler G. B., ERTAN M., Kahveci G., UĞURLUCAN M.

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 2016 (Peer-Reviewed Journal)