Obez astımlı çocuk olgularda havayolu ve sistemik inflamasyonunu göstermede biyobelirteçlerin yeri.


NACAROĞLU H. T., bostan ö., erol m., büke ö., zengi o., taşdemir m.

XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji kongresi, 8-12 Ekim 2016, Bodrum, Turkey, 8 - 12 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes