Anne tarafından alınan n-3 yağ asitlerinin kordon kanı lipid profiline ve leptin konsantrasyonuna etkisi


Creative Commons License

BATIREL S., BÜYÜKUSLU N., BEKİROĞLU N., GARİPAĞAOĞLU M.

Marmara Medical Journal, vol.30, no.3, pp.169-176, 2017 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.5472/marumj.357250
  • Journal Name: Marmara Medical Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.169-176
  • Keywords: Leptin, Fatty acids, Cord blood, Newborn, Pregnancy
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Maternal intake of n-3 long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) has positive effects on fetal development and pregnancy outcomes. Leptin plays an important role in placental transportion of LC-PUFAs. In this study, we aimed to evaluate the effects of maternal n-3 LC-PUFAs intake on anthropometric parameters of mother and newborn, the levels of fatty acids (FAs) and leptin in cord blood.Material and Methods: Thirty-one pregnant women were included. Eighteen were assigned to the control group and 13received a supplement containing n-3 LC-PUFAs during lasttrimester of gestation (supplemented group). Physical examinations of the participants were performed and additional data were collected with a questionnaire. FAs and leptin concentrations in cord blood samples were analyzed using gas chromatographymass spectrometry (GC-MS) and enzyme-linked immunosorbentassay (ELISA) kit respectively. Results: A total amount of n-3 PUFAs significantly increased after treatment. n-6/n-3 PUFAs ratios and the leptin levels werelower in the supplemented group (P=0.052, P=0.140 respectively).There were positive correlations between leptin levels and the zscores for birth weight, height and head circumference of thenewborns in the control group. The supplementation affected leptinconcentration to be positively correlated with n-6/n-3 PUFA ratios.Conclusion: Daily supplementation with n-3 LC-PUFAsmight be effective to improve mother and newborn health.
Amaç: Anne tarafından, n-3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asit (UZ-ÇDYA)'lerinin alımı, fetal gelişim ve hamilelik sonuçları üzerine pozitif etkilidir. Leptin, UZ-ÇDYA'larının plasentadan geçişinde önemli bir rol alır. Bu çalışmada, anne tarafından alınan UZ-ÇDYA'larının, anne ve yenidoğanın antropometrik ölçümlerine, kordon kanındaki yağ asitlerine ve leptin düzeylerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 31 hamile kadın dahil edildi. Bunların 18'i kontrol grubuna alınırken 13'ü hamileliklerinin son trimesteri boyunca, n-3 UZ-ÇDYA içeren bir ilaç aldı (ilaçlı grup). Katılımcıların fizik muayeneleri yapıldı ve bir anket yardımıyla ek veriler elde edildi. Kordon kanındaki yağ asitleri ve leptin konsantrasyonları, sırasıyla gaz kromatograf kütle spektrometri (GC-MS) ve enzim bağlantılı immunosorbent test (ELISA) kiti kullanılarak analiz edildi.Bulgular: Toplam n-3 ÇDYA'ların miktarı ilaç kullanımıyla anlamlı olarak arttı. İlaçlı grupta n-6/n-3 ÇDYA'larının oranı ve leptin düzeyleri daha düşüktü (P=0,052, P=0,140 sırasıyla). Kontrol grubunda, leptin düzeyleri ile yeni doğanların doğum kilosu, boyu ve baş çevresi arasında pozitif ilişki vardı. İlaç kullanımı, leptin konsantrasyonlarını, n-6/n-3 ÇDYA oranları ile pozitif ilişkili hale getirdi.Sonuç: Günlük n-3 UZ-ÇDYA'larının alımı, anne ve yeni doğan sağlığının iyileşmesinde etkili olabilir.