Orak hücre anemili hastaların dişetlerindeki nitrik oksit sentetaz ekspresyonu ve dişeti oluğu sıvılarındaki nitrik oksit düzeyinin değerlendirilmesi


GÜZELDEMİR AKÇAKANAT E., TOYGAR USLU H., BAL N., ANARAT R., BOGA C.

Turkish Journal of Hematology, vol.28, no.2, pp.115-124, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Turkish Journal of Hematology
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-124
  • Keywords: Sickle cell disease, nitric oxide, nitric oxide synthase, gingival crevicular fluid, gingiva
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aimed to biochemically measure the production of nitric oxide in gingival crevicu- lar fluid and immunohistochemically measure the expression of inducible nitric oxide synthase in the gingiva of patients with sickle cell disease. Additionally, we aimed to obtain insight into the immunopa- thology of sickle cell disease by comparing inducible nitric oxide synthase levels in patients with sickle cell disease and controls using gingiva and gingival crevicular fluid. Materials and Methods: The study included 20 sickle cell disease patients and 20 healthy controls. Immunohistochemical analysis was used to measure inducible nitric oxide synthase expression in gingiva and nitric oxide levels in gingival crevicular fluid were spectrophotometrically measured. Results: Nitric oxide levels in the patients and controls did not differ significantly (21.2±4.5 and 23.1±2.3 μM L-1, respectively, p>0.05). There weren’t any statistically significant differences in infil- trated inflammatory cells, density of inflammatory cells that stained with inducible nitric oxide synthase, or nitric oxide expression in gingiva between the patient and control groups (p>0.05). Conclusion: To the best of our knowledge this is the first study to examine the expression of inducible nitric oxide synthase in the gingiva and gingival crevicular fluid in patients with sickle cell disease. Using the gingiva and gingival crevicular fluid we were unable to observe sickle cell disease-associated inducible nitric oxide synthase expression and a difference in nitric oxide levels.
Amaç: Çalışmamızda, orak hücre anemili hastaların, dişeti dokusunda immünohistokimyasal yöntemle nitrik oksit sentetaz ekspresyonunun ve dişeti oluğu sıvısında biyokimyasal yöntemle nitrik oksit düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler ve Gereçler: Çalışmaya, 20 orak hücre anemili hasta ve her yönden sağlıklı 20 kontrol kişi alınmıştır. Dişeti dokusundaki nitrik oksit sentetaz ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemlerle, dişe- ti oluğu sıvısındaki nitrik oksit düzeyi ise spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarında, dişeti oluğu sıvısındaki nitrik oksit düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (21.2±4.5 ve 23.1±2.3 μM L-1, p>0.05). Gruplar arasında, inflamatuvar hücre yoğunluğu, nitrik oksit sentetazla boyanan inflamatuvar hücrelerin yoğunluğu ve nitrik oksitle boyanan bu hücrelerde görülen ekspresyonun yoğunluğu açısından anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Sonuç: Araştırmalarımıza göre, bu çalışma, orak hücre anemili hastaların dişeti dokusunda ve dişeti oluğu sıvısında nitrik oksit düzeyini ve nitrik oksit sentetaz ekspresyonunu değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmamızda dişeti dokularında ve dişeti oluğu sıvısında, orak hücre anemisi ile ilişkili olarak, farklı nitrik oksit düzeyleri ve ekspresyonu görülmemiştir