YouTube as an Information Source for Stuttering


BİROL N. Y., YAŞAR Ö. C., ERENSOY İ.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.637-654, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: In this study, we aimed to evaluate the content and quality of Turkish-related stuttering videos on YouTubeTM. Materials and Methods: A YouTubeTM search was conducted using the keywords "stuttering", "stuttering treatment" and "stuttering therapy". After the initial elimination totally 180 videos were analysed. Videos were grouped according to the information given and the population addressed by the videos. Modified DISCERN, Global Quality Scale (GQS), Journal of American Medical Association Benchmark Criteria (JAMAS), Video Power Index (VPI) and modified Patient Education Materials Tool (PEMAT) were used to analyze the videos. Results: It has been determined that the videos uploaded by Speech and Language Therapists are better in terms of educational value, video quality, information reliability and audio-visual quality, but low in popularity. Conclusion: Based on the results of this study, it was thought that informing individuals about the use of media in schools and providing education for the ways to reach the right information for stuttering would contribute.
Amaç: Bu çalışmada, YouTubeTM platformunda yer alan Türkçe kaynaklı kekemelik ile ilgili videoların içerik ve kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: “Kekemelik”, “kekemelik tedavisi” ve “kekemelik terapisi” anahtar sözcükleri kullanılarak YouTubeTM araması yapılmıştır. Yapılan ön elemenin ardından180 video analiz edilmiştir. Videolar, kekemelik hakkında bilgi verenler ve videoların hitap ettiği popülasyona göre gruplandırılmıştır. Videoların analizinde modifiye DISCERN, Global Quality Scale (GQS), Journal of American Medical Association Benchmark Criteria (JAMAS), Video Power Index (VPI) ve modifiye Patient Education Materials Tool (PEMAT) kullanılmıştır. Bulgular: Dil ve Konuşma Terapistleri tarafından yüklenen videoların eğitsel değer, video kalitesi, bilgi güvenirliği, işitsel-görsel kalite açısından daha iyi olduğu ancak popülaritesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak, bireylerin medya kullanımına yönelik okullarda bilgilendirilmesinin, sağlık alanında doğru bilgiye ulaşma yolları hakkında eğitim verilmesinin kekemelik hakkında doğru bilgiye ulaşmada katkı sağlayacağı düşünülmüştür.