Katılımcı Kamu Hizmeti Sunumunda Sosyal Medyanın Rolü: Üniversiteler Üzerinden Bir Değerlendirme


Dilaveroğlu A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.1-14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The transformation of traditional public administration has started the process of governance that foregrounds the participation in public. With the legislative amendments carried out within this process, new tools that will enhance the interaction between citizens and governing have been tried to be improved. Recently, advances experienced in information, communication and internet technologies have brought about a mass that follows public services and expresses their thoughts without intermediary through social media. The aim of the study is to determine to what extent social media is taken into account in the public service. In this context, the analysis will be carried out via the web pages of the universities in Turkey and the rates for using social media will be given.

Geleneksel kamu yönetimi yapısındaki dönüşüm, yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim sürecinin ön plana çıkması, kamuda katılımcılığı ön plana alan bir süreci başlatmıştır. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile yöneten ve yönetilen arasındaki etkileşimi artıracak yeni araçlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bilgi iletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ise yönetimin bu iki paydaşı arasındaki etkileşimi kolaylaştıran sosyal medyanın önemini artırmıştır. Bu araç sayesinde kamu hizmetlerini takip eden ve düşündüklerini aracısız olarak ifade eden bir kitle doğmuş, yönetici grup ise bu değişikliğe uyumlu olarak sosyal medya platformlarında yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın Türkiye’deki üniversiteler tarafından kullanılma düzeylerini devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde karşılaştırmak ve tercih edilen sosyal medya mecralarını tespit etmektir.