Evaluation of Psychosocial Characteristics of Typically Developing Siblings of Children with Autism Spectrum Disorders Through Projective Tests


Creative Commons License

ERDEM H. Ş., FAZLIOĞLU Y.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.537-559, 2020 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21565/ozelegitimdergisi.601445
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.537-559
  • Keywords: Autism spectrum disorders, sibling, psychosocial characteristics, projective test, adjustment, phenomenology
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The study aimed to compare the psychosocial characterictics of typically developing siblings of children with ASD with children who do not have any siblings with special needs. This qualitative research study utilized phenomenology approach. The study included 180 children, half of them had a sibling with ASD and the remaining half had typically-developing siblings. Children’s Apperception Test (CAT) and Thematic Apperception Test (TAT) were administered individually to all the participants. The data were obtained by recording the responses of the participants to the projective test cards. The content analysis of the data revealed the themes including depression, anxiety-persistent anxiety-castration, somatization, impulsivity, aggression, attention problems, language impairment, and sibling jealousy. The frequency of the answers of both groups related to themes was also compared. The results showed that the siblings of children with ASD were under psychosocial developmental risk, and tended to show more internalizing and externalizing problems. The findings were discussed with those of previous studies.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan bireylerin tipik gelişim gösteren kardeşlerinin psiko-sosyalözelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseniylekurgulanmıştır. Çalışmaya, OSB olan kardeşe sahip 90 ve tipik gelişen kardeşe sahip 90 çocuk olmak üzere 180çocuk katılmıştır. Çocuk Algı Testi (CAT)/Tematik Algı Testi (TAT) kardeşlere bireysel uygulanarak testprotokolleri oluşturulmuştur. Protokollerin depresyon, kaygı-persekütif endişe-kastrasyon, somatizasyon,dürtüsellik, saldırganlık, agresyon, dikkat sorunları/dil bozulmaları ve kardeş kıskançlığı şeklinde oluşturulantemalar çerçevesinde içerik analizleri yapılmış ve araştırma ile karşılaştırma grubunun temalara göre yanıtsıklıkları nicel olarak karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre OSB’li kardeşi olançocukların psiko-sosyal gelişim açısından risk altında olduğu ve tüm temalarda karşılaştırma grubuna göre hemiçerik hem de nicel olarak daha yoğun protokol içerikleri sunduğu görülmüştür. Bu bulgular alanyazın ışığındayorumlanmış ve araştırmanın sınırlılıkları verilerek sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.