THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY STATUS ON QUALITY OF LIFE DURING SOCIAL ISOLATION IN COVID-19 EPIDEMIC


CİDDİ P. K., YAZGAN E.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.37 Sosyal Covid-19, pp.262-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 37 Sosyal Covid-19
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.262-279
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

It was aimed to report physical activity (PA) levels of young-adult individuals and investigate effect of PA on quality of life (QOL) during COVID-19 outbreak and public health restrictions in Turkey. Individuals included through online questionnaire consisting demographic information, PA, quality of life sections and social media during strictest public health restrictions. Among individuals, highest rate was inactive individuals, followed by minimally active, sufficiently active. According PA levels, QOL was different in terms of psychological domain (PD); PD of minimally active individuals was found to be higher than inactive individuals; PA was effective on PD. In pandemic processes, it was thought; it is necessary for governments to encourage public to PA, health professionals to guide public towards increasing, starting and maintaining FA especially in terms of protecting mental health. Process isn’t time for excessive exercise; performing moderate activities that will maintain their mental well-being will be more beneficial on QOL
Bu çalışmada Türkiye’deki COVİD-19 salgını ve halk sağlığı kısıtlamaları sırasında genç-yetişkinbireylerin fiziksel aktivite (FA) durumlarını raporlamak, FA'nın yaşam kalitesi üzerindeki etkisiniaraştırmak amaçlandı. Bireyler, en katı halk sağlığı kısıtlamaları sırasında demografik bilgiler, FA, yaşamkalitesi bölümlerinden oluşan çevrimiçi anket ve sosyal medya duyurusu aracılığıyla çalışmaya dahil edildi.Bireyler arasında en yüksek oran inaktif bireylerde idi, bunu minimal aktif ile yeterince aktif bireyler izledi.FA seviyelerine göre, yaşam kalitesinin psikolojik alanı (PA) açısından farklılık görüldü; minimal aktifbireylerde PA’nın, inaktif bireylere göre yüksek olduğu ve FA’nin PA üzerinde etkili olduğu bulundu.Salgın süreçlerinde hükümetlerin halkı FA’ya teşvik etmesinin, sağlık uzmanlarının FA’yı artırmayayönelik önerilerde bulunmalarının, egzersiz yapmaya başlama ve sürdürmeyi sağlamaları adına yolgöstermelerinin özellikle ruhsal sağlığı korumak açısından gerekli olduğu düşünüldü. Sürecin aşırı egzersizyapma zamanı olmadığı; zihinsel refahlarını sürdürecek orta seviyede aktivite yapılmasının yaşam kalitesiüzerinde daha faydalı olacağı belirlendi.