Yetişkin Anadolu Populasyonunda normal Tuberositas tibia-Troklear oluk [TT-TO] mesafesinin değerlendirilmesi: ön çalışma


Ortuğ A., ÖRMECİ T., Yüzbaşıoğlu N., Albay S., ŞEKER M.

17. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Turkey, 05 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes