EPİFİZ YERLEŞİMLİ BENİGN TÜMÖRLERDE PERKÜTAN EKSİZYON


ALEMDAR C., ZİYADANOĞULLARI M. O., AYTEKİN M. N., BULUT M.

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 26 - 30 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes