Analysis of the Metaverse Technology Usage with McLuhan’s Theories and Approaches


Creative Commons License

KAVUT S.

Yeni Medya (Online), vol.2022, no.12, pp.140-155, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2022 Issue: 12
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.55609/yenimedya.1087756
  • Journal Name: Yeni Medya (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.140-155
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Metaverse has enabled to every user to create contents and regulate world, integrated real and virtual world within economic, social and identity system, created economic systems based on blockchain technology, created a mirror copy of the real world using digital twin technology, and provided 3D experiences based on augmented reality. The purpose of this study is to examine the significance of metaverse and how this technology is used in societies, by utilizing Marshall McLuhan’s theories and other all-theoretical approaches, analysis techniques, and the Start Ready Player One film’s scene examples. In this study, Start the Ready Player One film, which explored how humans and technology interact, the connections between the real and virtual worlds, and how technology affects individuals in the Oasis metaverse game, is examined by using a qualitative method, a thematic and descriptive analysis. As a result of analysis, it is observed that McLuhan’s technological determinism and media ecology theories with hot-cold media tool and global village concepts has used in metaverse virtual game universe being formed in film. In the film, it is revealed that the Oasis metaverse digital game universe shapes and modifies the behaviours of online players. It is thought that this study will contribute to communication area within the fields of metaverse, new communication technologies, film analysis, new media, digital communication.
Bu araştırmanın amacı geleceğin interneti olarak görülen metaverse kavramını ve kullanımını Ready Prayer One filmini ve Marshall McLuhan’ın Medya Ekolojisi teorisini ve McLuhan yaklaşımlarını kullanarak incelemektir. Metaverse, artırılmış gerçeklik teknolojisine dayanan üç boyutlu bir deneyim sağlamakta, dijital ikiz teknolojisine dayanan gerçek dünyanın ayna imajını oluşturmakta, blockchain teknolojisine dayanan ekonomik sistemler inşa etmekte ve ekonomik, sosyal ve kimlik sistemi içerisinde gerçek dünya ve sanal dünyayı bütünleştirmekte, dünyayı düzenlemek ve içerikleri üretmek için her bir kullanıcıya izin vermektedir. McLuhan her çağda insan duyularının uzantısı olarak medya hareketlerini ve sosyal değişimin ana sebebi olan iletişim teknolojilerini tartışmaktadır. Medya ekolojisi, McLuhan’ın ünlü “Araç mesajdır” sözünü takip eden bir medya olarak medya çalışmasıdır. Bu çalışmada, Ready Prayer One filmi sahneleri film analizi yöntemi ve McLuhan kuramsal yaklaşımları ile analiz edilmiştir. Amaçlı örnekleme tekniği ile metaverse konusu ile ilişkili olan Ready Prayer One filmi seçilmiştir. Bu anlamda filmde gösterilen sahnelerle gerçekliğin tek gerçek olduğu, insanların günlük yaşam sorunlarından, geçmişlerinden uzaklaşmak adına tercih ettiği sanal evrenin gerçekliğin ve gerçeğin yerini alamayacağı somut örneklerle aktarılmıştır. Sonuç olarak, filmin sonunda insanların gerçek yaşamda da zaman harcaması gerekliliği ve McLuhan’ın insan zihninin ve ruhunun özgürleşmesi için insanların araçları ve medyaları kontrol altında tutması gerektiği görüşü doğrultusunda teknoloji ve insan etkileşiminin fiziksel ve sanal sınırlar temelinde doğru kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.