Hipokloronatremik Metabolik Alkalozisle Seyreden İki Kistik Fibroz Olgusu


Ceran Ö., Özahi İpek İ., Özbey E., İnan S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.79-81, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

8 aylık (l. olgu) ve 4 aylık (II. olgu) iki erkek bebek hasta kistikfibroz tanısı aldı. Bu iki infantın klinik olarak do¬ğumdan itibaren sık pnömoni epizotları, dehidratasyonları vardı ve yeterli gıda almalarına rağmen kilo almaları ye¬tersizdi. Hastaneye yatışları sırasında hiponatremik, hîpokloremik metabolik alkalozları vardı. Pilokarpin iontoforez metodu ile yapılan ter testinde 1. olguda Cl: 95 mEqlL ve II. olguda Cl: 80 mEq/L bulundu. Diğer sebeplerle ayırıcı tam yapıldıktan sonra hastalar kistikfibroz olarak değerlendirildi. Bu iki olgudan dolayı kistik fibrozu tekrar gözden geçirdik.