Koroner girişimden vazgeçilen hastaların farklı fraksiyonel akım rezervi eşik değerlerinin karşılaştırılması uzun dönem takipte kardiyak olayları öngörmedeki rolü


AÇAR G., ESEN A. M., KARACA İ. O., ŞİMŞEK Z., AKÇAKOYUN M., PALA S., ...More

25. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes