Electronic Tender (E-Tender) Processes and Building Information Modeling (BIM) Integration in Local Governments


Creative Commons License

PINAR Ö. G.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.734-749, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In our country, an application called the Turkish Electronic Public Procurement Platform (EKAP) is used for tenders made in all kinds of goods and service procurement methods in local governments as well as in other government institutions. Especially in local governments, as a result of the necessity of collecting the service diversity in a single institution and responding to the demands quickly, these processes need to be resolved quickly and healthily. Within the scope of this study, the studies carried out by the experts on EKAP were examined, and examples were given as a result of the literature research. It has been observed that the studies carried out in local governments are mostly carried out with traditional methods, and it has been observed that project management will be made more professional, especially in municipalities, with a BIM application that can be integrated with the EKAP system. Examples of how the results will be if these practices can be integrated healthily are shared in the study. In addition, it has been seen that these studies can be supported with a pilot application and the results of the application in the field and the academic explanations made will overlap with each other.
Ülkemizde, diğer devlet kurumlarında olduğu gibi, yerel yönetimlerde de her türlü mal ve hizmet alımı yöntemlerinde de yapılan ihaleler için, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) adı verilen bir uygulama kullanılmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerde hizmet çeşitliliğinin tek bir kurumda toplanması ve söz konusu taleplere hızlı bir şekilde cevap verilmesi zorunluluğu ortaya çıkması sonucu bu süreçlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışma kapsamında da EKAP konusunda uzmanların yapmış olduğu çalışmalar incelenmiş, yapılan literatür araştırması sonucu bunlara örnek verilmiştir. Yerel yönetimlerde yapılan çalışmaların ise daha çok geleneksel yöntemler ile yürütüldüğü gözlemlenmiş, özellikle belediyelerde EKAP sistemi ile entegre edilebilecek bir YBM uygulaması ile öncelikle proje yönetimlerinin daha profesyonel yapılacağı görülmüştür. Bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde entegre edilebilmesi durumunda, sonuçlarının nasıl olacağına dair örnekler çalışma içerisinde paylaşılmıştır. Ayrıca pilot bir uygulama ile söz konusu çalışmaların desteklenebileceği ve sahadaki uygulama sonuçları ile yapılan akademik açıklamaların birbiri ile örtüşeceği görülmüştür.