Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Karbapenem Dirençli Enterik Bakterilerin Kolonizasyonu ileBakteriyemisi Arasındaki İlişkinin Araştırılması


AYDOĞAN O., KÖKSAL ÇAKIRLAR F., TOKMAN H., TAYRAN N., SALTOĞLU N., AYGÜN G.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No