ERGEN BİR PALATAL MİYOKLONİ OLGUSUNDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUM BOZUKLUĞU: ÇOCUK VE ERGENLERDE NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE AYDINLANMIŞ ONAMIN ÖNEMİ


DEMİR N., TOPAL Z., TUMAN T. C., TUFAN A. E.

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 15 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes