Atriyal fibirilasyon ablasyonu sırasında septostomi işleminde erişkin ve pediatrik transözefagial ekokardiyografi problarının etkinlik ve güvenliklerinin değerlendirilmesi


GÜLER E., BABUR GÜLER G., KIZILIRMAK YILMAZ F., DEMİR G. G., GÜNEŞ H. M., OMAYGENÇ M. O., ...More

30. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, 23 - 26 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes