6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ''Borcun Üstlenilmesi'' (m.195-204) ile ''Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma'' (m.205-206) Düzenlemesinin Değerlendirilmesi, Prof.Dr.İsmet Sungurbey'e Armağan: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri- Borç İlişkilerinde Özel Durumlar- Taraf Değişiklikleri


Yavuz C.

İstanbul Barosu/ Borlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III , İstanbul, Turkey, 27 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No