Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD’xxda 2005-2009 Yılları Arasında Yapılan 59 Servikal Korpektomi Vakasının Analizi


BOZKURT M., ÖZALP H., EROĞLU Ü., TETİK B., KAHİLOĞULLARI G., ATTAR A., ...More

Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Turkey, 14 - 18 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes