Social Media and Turkish Foreign Policy: Turkish Foregin Policy Perceptions through Kobane Tweets


HATİPOĞLU E., Gökçe O. Z., DİNÇER B., SAYGIN Y.

Uluslararası İlişkiler, vol.13, no.52, pp.175-197, 2016 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 52
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.33458/uidergisi.463090
  • Journal Name: Uluslararası İlişkiler
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-197
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Recent technological advances enabling quick and effective dissemination of information on social media have made perceptions and attitudes of an electorate towards policy actions more sensitive. This sensitivity shapes the link between domestic and foreign policies, especially in democracies. During the past fifteen years, foreign and domestic policy nexus in Turkey has become more prominent and critical; thus scholarly focus on this has increased. This study contributes to the literature by examining the public opinion-foreign policy nexus using new methodology. It employs an algorithm, which groups tweets in Turkish with similar "sentiments." With this, the study addresses two recently popular topics in Turkish political studies, i.e., foreign-domestic policy linkage and the role of social media in Turkish politics, via recent siege of Kobane, Syria. The findings show that arising perceptions and attitudes in Twitter are organized over political party/ideological stance dimensions
Gelişen teknolojinin haber ve bilgi paylaşımını hızlı ve etkin hale getirmesi seçmen kitlelerinin algı ve tutumlarını, karar alıcıların politikalarına karşı daha hassas hale getirmiştir. Bu hassasiyet özellikle demokrasilerde belirginleşen iç ve dış politika arasındaki bağlantıyı farklı bir boyuta taşımıştır. Son on beş yılda Türk dış politikasının iç siyaset ile bağıntısı daha görünür ve önemli hale gelmiş; bu süreçte dış politika yapımında kamuoyu algı ve tutumlarının artan önemi akademik çalışmalara yansımıştır. Bu çalışma, bireylerin Türk dış politikasına ilişkin algı ve tutumlarını inceleyen yazına katkıda bulunmayı amaçlamakta, bunun için Twitter'da paylaşılan Türkçe metinlerin benzer "hissiyatta" olanlarını gruplamayı mümkün kılan bir bilgisayar algoritması kullanmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye siyasi araştırmalarındaki en güncel konulardan ikisi, yani iç-dış politika bağlantısı ile siyasette sosyal medyanın rolü, ilişkilendirilmektedir. İnceleme ile, yakın dönemde Türk dış politikasını meşgul eden Kobani konusunda Twitter'da oluşan algı ve tutumların parti/ideolojik aidiyet düzlemi üzerinden örgütlendiğini göstermiştir