ÖRGÜTSEL GÜVENİN TESİSİNE BAĞLILIK PERSPEKTİFİNDEN KAVRAMSAL YAKLAŞIM


CİVELEK M. E., ÇEMBERCİ M., AŞÇI M. S.

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.217-226, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Doğuş Üniversitesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.217-226
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Trust is a psychological factor that is the premise of social relations. The trust level in a country is connected with the culture and forms the social capital. Organizational trust may be defined that the employees don't require protecting themselves against the policies of organization which would affect them. Organizational commitment is defined that the employees internalize the organization values and creating the will of staying in the organization. The trust is considered as the most important premise of commitment. In this study the conceptual approach is developed how the organizational trust would be built in the commitment perspective.
Güven her türlü sosyal ilişkinin öncülü olan psikolojik bir faktördür. Bir ülke içindeki güven düzeyi o ülkenin kültürü ile bağlantılıdır ve ülkenin sosyal sermayesini oluşturur. Örgütsel güven ise, risk içeren durumlarda bile çalışanın örgütün kendisini etkileyecek uygulama ve politikalarına karşı kendini koruma ihtiyacı duymaması olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık, çalışanların örgüt amaçlarını ve değerlerini içselleştirmesi ve örgüt içerisinde kalma isteği oluşturması olarak tanımlanabilir. Örgütsel güven bağlılık açısından değerlendirildiğinde, güven bağlılığın en önemli öncülü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yer alan örgütsel güven ve bağlılık alanındaki çalışmalar incelenmiş, örgütsel güvenin bağlılık perspektifinden nasıl tesis edileceği ile ilgili kavramsal bir yaklaşım geliştirilmiştir.