Türkiye’de birinci basamak sağlık merkezlerinde jenerik ilaç kullanımının enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz tanılara göre incelenmesi


BAYRAM D., AYDIN V., AKSOY M., Akici A.

14. Aile Hekimliği Güz Okulu, 14 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes