THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE INDIAN AUTOMOBILE INDUSTRY


Creative Commons License

TİFTİKÇİGİL B. Y., Öztürk A. C.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.2, pp.944-968, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Globalization has led production activities to be redistributed around the world in terms of resources and profitability, and some regions have become a center of attraction for various industries. In this new structuring, one of the sectors that falls to India’s share is the automobile sector. In fact, the Indian automobile industry has grown tremendously over the past fifteen years. Currently, the country is the biggest in the world in automobile production and the seventh in commercial vehicle production. The automotive industry is one of the key determinants of India's economic growth. The automotive industry has strong links in the economy with the backward and forward manufacturing industry. Therefore, this sector creates a great multiplier effect in terms of economic growth. India plans to produce small, fuel- saving, low-priced cars, taking into account the dynamics of the country and the demand structure in the world, and is currently emerging as an important compact car manufacturer in the global car production network. The government's policies towards the automobile industry, having cheap production factors - especially labor-some historical and geographical reasons, increased domestic demand for cars due to population growth and economic growth are important in turning India into an important automotive production center. The aim of this study is to examine the Indian automotive sector and to determine the importance of state policies in the developments in the automotive industry by analyzing national documents and official statistics on the sector. In the study, the position of passenger cars in the national automotive industry will be examined, commercial vehicles are excluded.
Küreselleşmeyle birlikte üretim faaliyetleri kaynak ve karlılık açısından dünya genelinde yeniden dağılım göstermiş ve bazı bölgeler çeşitli endüstriler açısından cazibe merkezi haline gelmiştir. Hindistan'ın bu yeni düzende payına düşen sektörlerden biri de otomobil sektörü olmuştur. Nitekim Hindistan otomobil endüstrisi son on beş yılda büyük bir büyüme göstermiştir. Halihazırda ülke, otomobil üretiminde dünya dördüncüsü, ticari araç üretiminde ise dünya yedincisidir. Otomotiv sektörü Hindistan'ın ekonomik büyümesinin önemli belirleyicilerinden biridir. Otomotiv endüstrisinin ekonomide geriye ve ileriye doğru ve imalat sanayi ile bağlantıları kuvvetlidir. Dolayısıyla bu sektör ekonomik büyüme açısından büyük bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Hindistan, ülke dinamiklerini ve dünyadaki talep yapısını dikkate alarak küçük, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük fiyatlı otomobiller üretmeyi planlamaktadır ve halihazırda küresel otomobil üretim ağında önemli bir kompakt otomobil üreticisi olarak ortaya çıkmaktadır. Hindistan'ın önemli bir otomotiv üretim merkezi olmasının temel sebepleri arasında devletin otomobil endüstrisine yönelik uyguladığı politikalar, emek başta olmak üzere ucuz üretim faktörlerinin olması, bazı tarihsel ve coğrafi nedenler,nüfus artışı ve ekonomik büyümeye bağlı olarak otomobile olan artan iç talep yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Hindistan otomotiv sektörünü incelemek ve otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmelerde devlet politikalarının önemini tespit etmektir.Çalışmada milli otomotiv endüstrisi içinde binek araçların konumu incelenecektir, ticari araçlar kapsam dışıdır.