Conducting of the Liquidation of Bankrupt Bank by the Fund


YÜCEL M. T., KALE S.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.71-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Applicable provisions in case of bankruptcy of banks has been amended many times in our legal system, for this reason, it is difficult to determine applicable provisions for the bankruptcy and liquidation of banks. In accordance with the regulations relating to the bankruptcy of the banks in the Banks Act, even if tasks of the bodies that conducting of the liquadation given to the Fund, the Fund is obliged to do this within the framework of the İİK (Turkish Bankruptcy and Enforcement Law). In this case, the Fund will primarily try to collect its receivables, because receivables of the Fund arised from reimbursement of deposits in the failed bank. While the Fund is conducting of the liquadation in lieu of bankruptcy organs, it is obliged to take into account the interests of bankrupt bank, other creditors of the bank and people whose responsibility depend on the result of the bank's bankruptcy liquidation (such as bank managers).In this concept, the Fund will be responsible for all the faults due to its procedures that cause the bankrupt's estate to loss . In this situation, the liability case will be filed against the state in the scope of Banks Act (clause 127/6). However, since it will be evaluated under the provisions of the İİK, the case should be filed in ordinary courts.
Bankaların iflası halinde uygulanacak hükümler hukukumuzda çok kez de- ğişikliğe uğramış, bu sebeple de bankaların iflasında ve tasfiyesinde hangi hü- kümlerin uygulanacağı meselesi de tespiti güç bir hal almıştır. Bn.K'da bankaların iflasına ilişkin düzenlemeler uyarınca, tasfiyeyi yürüten organların görevleri Fona verilmiş olsa dahi, Fon bu tasfiyeyi İİK çerçevesinde yapmakla mükelleftir. Bu halde Fon öncelikle kendi alacağını tahsil etmeye çalışacaktır, zira Fonun alacağı, iflas eden bankadaki mevduat alacaklarını tazmin etmiş olmasında kaynaklanır. Fon, iflas tasfiyesini, iflas organlarının yerine geçmek suretiyle ger- çekleştirirken, müflis bankanın, bankanın diğer alacaklılarının ve sorumluluğu bankanın iflas tasfiyesinin neticesine bağlı olan kimselerin (banka yöneticileri gibi) menfaatlerini de göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Bu çerçevede Fon, iflas idaresi sıfatıyla yaptığı ve masayı zarara sokan işlemlerden dolayı hafif ihmalden kasta kadar her türlü kusuru kapsamında sorumlu olacaktır. Bu halde sorumluluk davası Bn.K m.127/f.6 kapsamında devlete karşı açılacaktır. Ancak bu davanın, davada İİK hükümleri kapsamında değerlendirme yapılacak olmasından dolayı, adli yargıda açılması gerekir.