Definition of Criminology


ARTUK M. E.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.5-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this article, various definitions of criminology are given. Louis Braffort explains the difficulty of identifying criminology in preface of Etienne de Greeff’s “Introduction à la criminologie” Paris, 1948 (s. 12): “It is not easy to define this branch of science. Because it concerns both human beings and society and it shares all the uncertainties seen in the disciplines examining the constantly evolving and changing person.” In the strict sense, criminology is an experimental science that investigates the social and personal causes of criminalness. In the broad sense, criminology is an “experimental science that examines all aspects of the crime.” In this sense, criminology includes, crime anthropology, crime sociology, crime prophylaxis, criminal psychology, penology and crime policy, in a word, all the sciences that Von Liszt refers to as the “auxiliary criminal sciences.”
Bu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanmasızorluğunu Etienne de Greeff’in, “Introduction à la criminologie” Paris, 1948adlı kitabına yazdığı önsözde Louis Braffort (s. 12) şöyle izah etmektedir: “Bu bilimdalını tanımlamak kolay değildir. Çünkü hem insanla hem de toplumla ilgilidir ve sürekligelişen ve değişen insanı inceleyen disiplinlerin içinde görülen bütün belirsizlikleripaylaşır.”Dar anlamda kriminoloji, suçluluğun toplumsal ve kişisel nedenlerini araştıran deneyselbir bilimdir.Geniş anlamda kriminoloji ise, “suç olayını bütün yönleriyle inceleyen deneysel bir bilimdir.”Bu anlamda kriminoloji, suç antropolojisi, suç sosyolojisi, suç profilaksisi, suçpsikolojisi, penoloji ve suç politikası, tek kelimeyle Von Liszt’in “yardımcı ceza bilimleri”olarak ifade ettiği bütün bilimleri kapsamaktadır.