İki farklı taşkın kök kanal dolgu patındaki boyutsal değişimin ve periapikal iyileşme üzerindeki etkilerinin radyografik olarak incelenmesi.


ÖNAY E. O., ÜNVER S., ÜNGÖR M.

Gazi Üniv. Diş Hek. Fak. Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)