Penetran keratoplasti ve derin anterior lameller keratoplasti arasında uzundönem greft sağ kalım oranı: Karşılaştırmalı çalışma


KIRGIZ A., Erdoğdu E., KANDEMİR BEŞEK N., İpekli Z., AŞIK NACAROĞLU Ş.

Tod 55. Ulusal Kongresi, Turkey, 03 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes