The Cybercrime Law and Its Practice in United Kingdom Within the Context of Comperative Law


DÜLGER M. V.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.31, pp.141-257, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 31
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-257
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

The subject of this article is the computer crime legislations and practice in United Kingdom in respect of comperative law. In this respect, the essential statuaries United Kingdom and the related offences are examined. Also the accusative arguments of prosecutors, the defence arguments of defendand's attorneys and the court decisions for certain cases are also cited in order to explain the practice in field. The reasons of choosing the United Kingdom law are, the frequency and international nature of this kind of offences in UK, the dependecy of the daily and business life on ICT systems, and existence of a Govermental policy to tackle this kind of offences in UK. When examining computer crimes legislations and practice, also legislations and court decisions of the U.S which is an important member of common law system are discussed. Consequently, the regime against the computer crimes in UK, which is both a member of the common law system and a member of Council of Europe, is examined, an in this way it is aimed to establish a law bridge (liason) beetwen UK's and Turkey's computer crimes and practices.
Bu makalenin konusunu karşılaştırmalı hukuk bağlamında Birleşik Krallık (İngiltere) hukukunda bilişim suçlarına ilişkin mevzuat ve bunun uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Birleşik Krallık'ta bu alanı düzenleyen temel yasalar ve bu yasalarda yer alan suç tipleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra uygulamayı göstermek için belli bazı davalardaki savcılığın suçlaması, savunma avukatlarının savunmaları ve yargı makamlarının verdiği kararlar incelenmiştir. Bu alanda Birleşik Krallık hukukunun seçilmesinin öne çıkan nedenleri bu ülkede bilişim suçlarının sıklıkla işlenmesi ve uluslararası boyutunun olması, günlük yaşamın ve iş yaşamının büyük ölçüde bilişim sistemlerine bağlı olması ve devlet olarak bu suçlarla mücadelenin bir politika olarak seçilmesidir. Mevzuat ve uygulamadan örnekler verilirken, Anglo Amerikan hukuk sisteminin önemli bir üyesi olan Birleşik Devletler'in mevzuatı ve mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. Sonuç olarak hem Anglo Amerikan sisteminin hem de Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olarak bu sisteme dahil olan Birleşik Krallık'ın bilişim suçlarına ilişkin rejimi incelenerek, bu açıdan ülkemizle arada bir köprü kurulmaya çalışılmıştır.