Case report: Morgagni hernia


Karatoprak N., Doğan P. A., Özkozacı T., Sönmez Ö. E., Ceran Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.2, pp.140-141, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Morgagni hernisi kongenital diafragma hernileri arasında %2 oranıyla en az görülenidir. Yenidoğan döneminde genellikle belirti vermez, solunum sorunlarının ortaya çıkışı daha ileri yaşlarda olabileceği gibi tesadüfi olarak ta tanınabilir. Önceden hiçbir sağlık problemi olmayan 12 yaşındaki erkek çocuk zor nefes alma yakınmalarının başlaması üzerine acil polikliniğimize getirilmişti. Dispneik olan hastada sağ orta ve alt akciğer alanlarında solunum sesleri az alınıyordu. Akciğer PA grafisinde sağ akciğerde parakardiyak alanda izlenen heterojen dansiteler lateral grafilerde ön mediasten lokalizasyonuna uymakta olup Morgagni hernisi olarak değerlendirildi. Göğüs tomografisi Morgagni hernisi ile uyumlu olarak tespit edildi. Göğüs cerrahisi ile konsülte edilen hasta opere edildi. Olgu 12 yaşına kadar semptomsuz kalıp nonspesifik semptomlarla karşımıza çıktığı için, nadir de görülse solunum veya gastrointestinal sistem bulgularıyla başvuran her yaştaki hastada Morgagni hernisinin ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunuldu.