ADLİ YARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ: ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI


Eren E., Uslu Y.

Presentation, pp.318-325, 2023

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2023
  • Page Numbers: pp.318-325
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Acil birimlerde adli hemşirelik, hasta, hastane ve ceza adalet sistemi için önemli bir

değerdir. Bu derlemede ateşli silah yaralanması (ASY) ile acil servise başvuran bireylerde yara

değerlendirme sürecine ilişkin literatüre yer verilmiştir.

Gelişme: ASY, yüksek enerjili bir travmadır. Acil servise başvuran künt ve delici-kesici alet

yaralanmaları arasında ASY hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. ASY, geçtiğimiz

yüzyıllarda genellikle savaş cerrahisinin önemli bir alanıyken, günümüzde iç savaşların/terör

eylemlerinin ve sivil yaşamda bireysel silahlanmanın artması nedeniyle ASY ilişkili intihar ve

cinayet oranları da yükselmiştir. ASY, namlu özelliğine göre düz ve yivli, enerjisine göre ise düşük

ve yüksek enerjili yaralanmalar olarak sınıflandırılmaktadır.

ASY sonucu oluşan yaralar kuruyabilir, iyileşebilir, yara bakımı sırasında yıkanabilir, pansuman

yapılabilir ya da çürüyebilir tüm bu durumlarda yara ilk özelliklerini kaybeder. Bu nedenle yaranın

ilk değerlendirilmesi sırasında çok iyi tanımlanması ve fotoğraflanması gerekmektedir. Yaranın

fotoğraflanması sırasında dijital kamera kullanılmalıdır. Görüntü güvenliğinin sürdürülebilmesi

ve saklanması için bu konuda kurum içi politikaların belirlenmiş olması gereklidir. Her yaranın

üç fotoğrafı çekilmelidir. Giriş ve çıkış yaralarının belirlenmesi, sadece yara boyutunun değil

yaranın fiziksel özelliklerinin değerlendirmesiyle yapılmalıdır.

Her yaranın büyüklüğü birkaç açıdan (yatay-dikey-eğik) ölçülmelidir. Yara çevresinde bulunan

vurma halkası, duman ve barut dağılımı ve yayılım gösterdiği yönler ayrı ayrı kaydedilmelidir.

Bir yaranın tüm değerlendirmesi bitmeden başka bir yara değerlendirilmemelidir.

Sonuç: Hemşirelerin, adli olgunun değerlendirilmesi sırasında belirlenen tüm adli kanıtları

toplamaya ve belgelemeye hazırlıklı olması önemlidir. Adli kanıtların kalıcı olmayıp süreli olduğu

unutulmamalıdır. Ön değerlendirme sırasında kanıtların ve yara özelliklerinin tanınması ve

fotoğraflı olarak saklanması oldukça önemlidir. Acil hemşirelerinin adli yara değerlendirme

becerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli ve yara

değerlendirme formu oluşturularak süreç detaylandırılmalıdır.

Acil servislerde adli vakaların değerlendirilmesi ve etkin yönetilebilmesi için müdahale kitleri

oluşturularak kullanıma hazır şekilde konumlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adli hemşirelik, adli yara, ateşli silah yaralanması, yara değerlendirmesi