Travel Health Services in Turkey and Travel Health Practices in COVID-19 Pandemic


Creative Commons License

DOST A., KAYA Ş., SUSOY A., TOSÇU F.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.239-244, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the development of transportation, it is possible to see the increase in travel between cities and countries. Nutritional conditions, food or water hygiene, and common diseases of the region to be traveled can adversely affect the individuals' health. This situation has revealed the concept of travel health. With the increase of travel in recent years, the spread of various infectious diseases has emerged between countries. COVID-19, which started in China on December 31, 2019, and became a global epidemic in a short time, is an example of this situation. The implementation of preventive health services to protect public health is of great importance for travel health services. These practices are offered thanks to travel health nursing, which plays a significant role in travel health services worldwide. It is aimed to prevent the spread of infectious diseases by providing immunization and travel-related consultancy services by nurses in travel health centers in Turkey. This review aims to explain the concept of travel health nursing, which has become widespread in the world, and to provide information about travel health services and nursing practices during the COVID-19 pandemic in Turkey.
Ulaşım araçlarının gelişmesi ile şehirler ve ülkelerarası seyahatteki artışı görmek mümkündür. Seyahat edilecek bölgenin beslenme koşulları, gıda ve su hijyeni ve sık rastlanılan hastalıklar bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum seyahat sağlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Son yıllarda seyahatlerdeki artışla ülkeler arasında çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılımı söz konusu olmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de başlayarak kısa sürede küresel salgın haline gelen COVID-19 bu duruma örnektir. Halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması seyahat sağlığı hizmetleri için büyük önem taşımaktadır. Bu uygulamalar tüm dünyada seyahat sağlığı hizmetlerinde büyük roller alan ve yeni bir hemşirelik alanı olarak kabul edilen seyahat sağlığı hemşireliği sayesinde sunulmaktadır. Ülkemizde bulunan seyahat sağlığı merkezlerinde hemşireler tarafından bağışıklama hizmetleri ve seyahatle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bu derlemede, dünyada yaygınlaşan seyahat sağlığı hemşireliği kavramı açıklanarak ülkemizde COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan seyahat sağlığı hizmetleri ve hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır.