Ocular Herpes Simplex Virus Activation Following High Dose Oral Fluoxetine Intake


ATALAY E., MANGAN M. S., ÇAPAR O., ARICI C.

Okmeydanı Tıp Dergisi, vol.32, no.2, pp.118-120, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Okmeydanı Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-120
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

A 51-year-old man with high intraocular pressure on the left eye was referred to our clinic. A laser iridotomy was performed with full anti-glaucoma medication prior to the referral. There was a fixed dilated irregular pupil of the left eye, accompanied with mild corneal edema, a paracentral stromal corneal haze, patchy iris atrophy, fine keratic precipitates, trace amounts of cells and pigments in the anterior chamber and a patent iridotomy. Medical history was revealed a previous herpetic episode 7 years ago and fluoxetine use for major depression for 2 years which he overdosed 5 days before his ocular symptoms have started. Ocular herpes simplex virus activation associated with high dose fluoxetine was suspected. Fluoxetine was discontinued. Oral acyclovir, topical steroids and anti-glaucoma medication has been prescribed. A week later, on his control visit, the intraocular pressure was normalized and clinical findings have subsided. Fluoxetine, a selective serotonin re-uptake inhibitor, and some other anti-depressants, has been proved to suppress cellular immunity. Herpes simplex virus activation after surreptitious self-administration of high dose fluoxetine in this case is much more probable than coincidence. This is the first reported case of ocular herpes activation related to fluoxetine use.
Yüksek Doz Oral Fluoksetin Alımı Sonrası Gelişen Oküler Herpes Simpleks Virus AktivasyonuElli bir yaşında erkek hasta, kliniğimize yüksek göz içi basıncı nedeniyle refere edilmiş. Öncesinde hastaya tam antiglokomatöz tedavi ve lazer iridotomi uygulanmış. Hastanın sol gözünde fikse dilate düzensiz pupilla ve eşlik eden hafif kornea ödemi, parasantral stromal korneal bulanıklık, yama şeklinde iris atrofisi, keratik presipitatlar, ön kamarada eser miktarda hücre ve pigment kümeleri ve açık iridotomi izlendi. Medikal öyküsünde 7 yıl önce geçirilmiş herpetik atak öyküsü belirlendi ve major depresyon nedeniyle 2 yıldır fluoksetin kullanan hastanın göz yakınmalarının başlamasından 5 gün öncesinde ilacı yüksek dozda aldığı belirlendi. Oküler herpes simpleks virus aktivasyonunun yüksek doz fluoksetin alımından olabileceğinden şüphelenildi. Fluoksetin kesildi. Oral asiklovir, topikal steroid ve anti-glokomatöz tedavi başlandı. Bir hafta sonra, hastanın kontrol muayenesinde göz içi basıncının normale geldiği ve klinik bulguların yatışmış olduğu izlendi. Fluoksetin, selektif serotonin geri alım inhibitörü olup, bazı diğer antidepresan ilaçlar gibi, hücresel immüniteyi baskıladığı kanıtlanmıştır. Bu olguda olduğu gibi hastanın gizlice yüksek doz fluoksetin alımı sonrası gelişen herpes simpleks virus aktivasyonu tesadüf olmasından daha olasıdır. Fluoksetin kullanımıyla ilişkili oküler herpes aktivasyonu olgusu ilk kez rapor edilmektedir.