İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ni̇n Türki̇ye Su Kaynaklarına Etkisi


Şen Z., Öztopal A.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜLTENİ, no.2, pp.1-11, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Su, ülkemiz için birçok anlamlar ifade etmesine karşılık, bir kurak bölge veya çöl bölgesi ülkeleri için daha değişik anlamlar içermektedir. Ülkemiz için ilk önemli anlam, Türkiye'de şimdilik artan nüfusa bile yetecek miktarda su bulunması ve bunun yurt içinde su sıkıntısı çekmeden sürdürülebilirliğinin elden bırakılmamasıdır. Hâlbuki çöl bölgesi ülkelerinde ise, zaten her zaman var olan su sıkıntısının en aza indirilmesi veya başka ülkelerden su transferinin yapılmasına varıncaya kadar birtakım önlemlerin alınması yolunda çalışmaların gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu yazıda, Su Vakfı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi–İSKİ’ye yapılmış olan “İklim Değişikliği ve Türkiye Su Kaynaklarına Etkisi” isimli projeden (Şen ve diğerleri, 2010) alınmış kısa bir kısımdan bahsedilecektir. Bu çalışmada elde edilen iklim değişikliği modellemesi sonuçları% 100 yerli olan ve Su Vakfı tarafından geliştirilmiş bir yazılım vasıtası ile elde edilmiştir. Yabancı yazılımların birçoğunun çarpık sonuçlar verdiği yapılan çalışmalar sırasında anlaşılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde, ortalama olarak değişik senaryolara göre, Türkiye üzerine düşen yağış miktarla rının şimdiye kadar söylenen yıllık 500 milyar metre küp civarında kaldığı görülmektedir.