Evaluation of Nursing Students' Level of Knowledge about Triage Practices


TARHAN M., AKIN S.

Sağlık ve Toplum, vol.28, no.2, pp.53-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-64
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study was designed in order to assess nursing students' level of knowledge on triage practices, and accordingly make suggestions to elevate their level of knowledge. Method: This is a descriptive study, conducted with 410 nursing students at a university in Istanbul. The data were collected using questionnaires prepared by the researchers. Results: In the Level of Knowledge on Triage Practices Questionnaire, the average of correct answer score was found 6.08 ± 2.32, while the average of correct answer percentage was 66.3%. The average of correct answer score obtained from Level of Knowledge about Five Categories Triage System Questionnaire was found 5.16 ± 2.01, while the average of correct answer percentage was 87.3%. Sophomore students' average of correct answer score of triage practices was higher than that of junior and senior students (p<0.05). Conclusion: There is a need to improve students' knowledge on assessment criteria employed in triage practices, and on giving priority to cases based on their emergency. It is recommended that simulation training is made using visual learning aids such as videos.
Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin triyaj uygulamalarınailişkin bilgi düzeyini değerlendirmek ve çalışma sonuçlarıdoğrultusunda öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelikönerilerde bulunmak amacıyla planlandı.Yöntem: Çalışma İstanbul'da bir hemşirelik yüksekokulunda 410hemşirelik öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Tanımlayıcı tipte biraraştırmadır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgiformlarıyla elde edildi.Bulgular: Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi Formu'naverilen doğru yanıtlara göre ortalama puan değeri 6.08 ± 2.32,doğru yanıt oranı ortalama değeri %66.3 bulundu. Beş KategoriliTriyaj Sistemine İlişkin Bilgi Formu'na verilen doğru yanıtlara göreortalama puanı 5.16 ± 2.01, doğru yanıt oranı ortalama değeri%87.3 bulundu. İkinci sınıf öğrencilerinin triyaj uygulamalarınailişkin doğru yanıt puan ortalamaları üçüncü ve dördüncü sınıföğrencilerine göre daha yüksek bulundu (p<0.05).Sonuç: Öğrencilerin triyaj uygulamalarında kullanılan tanılamakriterleri ve hastaların aciliyet durumuna göre bekleme sürelerineilişkin bilgilerinin geliştirilmesine gereksinim vardır. Hemşireliköğrencilerinin triyaj uygulamaları konusunda kuramsaleğitimlerinin yanı sıra, görsel öğrenme tekniği kullanılarak videoile eğitim ve simülasyon çalışmalarının yapılması önerilebilir.