Alzheimer Hastalığında Koruyucu ve Tedavi Edici Bir Müdahale Olarak Egzersiz


Creative Commons License

Alpat İ., Ersoy G.

Geriatrik Bilimler Dergisi, vol.5, no.3, pp.90-96, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alzheimer hastalığı; bilişsel ve motor bozukluklar ile kendini gösteren, sinsi başlangıçlı, ilerleyici vasıflı, ülkemizde ve dünyada en sık görülen demans türüdür. Epidemiyolojik veriler, egzersiz ile bu hastalığın gelişme riski arasında ters bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Bu önleyici rolün ötesinde, egzersiz hastalığın ilerlemesini de yavaşlatabilir. Özellikle aerobik egzersiz, nörotrofik faktörlerin salınımını aktive ederek sırasıyla hafıza ve bilişsel işlevleri geliştirir. Alzheimer hastalığında tedavi yöntemi olarak uygulanan egzersiz müdahalesi; bilişsel işlevde iyileşme, nöropsikiyatrik semptomlarda azalma ve günlük yaşam aktivitelerinde daha yavaş bir etkilenim ile sonuçlanmaktadır. Alzheimer hastalığı yaşlanan toplumlarda yaygın olarak görülmekte, bu nedenle egzersiz gibi farmakolojik olmayan müdahalelerin yarattığı küçük bir etki bile halk sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu derlemede, Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde egzersiz müdahalesinin etkisi tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Alzheimer hastalığı, egzersiz, nörodejenerasyon, demans