The Commercial Business Nature Of Labor (Job) Contracts, Interest In Commercial Business And The Late Interest That Will Applied To Employee Demands


YEŞİLTEPE S. Ö.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.45-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The transactions and the actions that are related with a commercial enterp rise are indicated as commercial business by Turkish Commercial Codeart.3. As p er article 2/2 of Interest Law No.3095; the late interest can becharged on the basis of the advance interest rates f or commercial businesses. Even if the labor contracts regulated in Labor Law, f or the cases thatthere is not a sp ecial clause f or those, then general terms of law shall beapp lied. There is not a sp ecial clause in Labor Law stating that the laborcontracts cannot be deemed as commercial business. Theref ore labor contracts related with commercial enterp rise must be deemed as commercialbusiness. Having said that, obligations arising f rom the emp loyee-emp loyeraff airs must be deemed as commercial f or emp loyer and if the emp loyeeclaims, the late interest can be app lied over the advance interest rate.
TTK nın 3. maddesi, bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm işlem ve f iillerin ticari iş olduğunu belirtmiştir. 3095 sayılı Kanunun m. 2/2 hükmü ileticari işlerde avans f aiz oranı üzerinden temerrüt f aizi istenebileceği düzenlenmiştir. İş sözleşmeleri, İş Kanununda özel olarak düzenlenmiş ise de kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulama alanıbulur. İş Kanununda, iş sözleşmelerinin ticari iş sayılmayacağı yönünde özelbir hüküm yer almamaktadır. Dolayısıyla ticari işletmeyi ilgilendiren iş sözleşmeleri ticari iş sayılmalıdır. Yine işçi-işveren ilişkilerinden doğan borçlarda tacir işveren açısından ticari sayılmalı ve işçi alacaklarına, talep halindeavans f aiz oranı üzerinden temerrüt f aizi uygulanmalıdır.