Clinical evaluation of 107 anterior teeth restored with direct nanofilled resin composite: up to 32 months


AKALIN T. T., KUŞDEMİR M., GÖZÜKARA BAĞ H. G., ÖZCAN M.

7tepe Klinik, vol.12, no.3, pp.21-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-28
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study evaluated the clinical performance of a nanofill resin composite in Class III and IV cavities.Materials and Methods: One hundred and seven Class III and Class IV restorations were performed with a nanofill resin composite. Restorations were evaluated using the modified USPHS/FDI criteria. The changes were analyzed using McNemar and Marginal Homogeneity and Kaplan-Meier tests.Results: Fourteen absolute failures were encountered resulting in a survival rate of 86.8% (Kaplan-Meier). Nanofill resin composite showed acceptable clinical performance up to 32 months of service.Conclusion: However color stability and retention decreased at the end of two year fol-low up instead of fractures.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, nanofil bir rezin kompozitin klinik performansının sınıf 3 ve sınıf 4 kavitelere yapılan restorasyonlar ile değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: 107 adet sınıf 3 ve sınıf 4 restorasyon nanofil rezin kompozit ile re-store edildi ve daha sonra modifiye USPHS/FDI kriterleri ile değerlendirildi. Sonuçlar McNemar ve Marjinal Homojenite ve Kaplan-Meier testleri ile analiz edildi.Bulgular: 14 adet restorasyonda başarısızlık tespitiyle birlikte %86,8 lik bir restorasyon başarı oranı yakalandı. Nanofil rezin kompozitin 32 aylık periyotta kabul edilebilir bir klin-ik başarı gösterdiği tespit edildi.Sonuç: 2 yıllık takip sonunda renk stabilitesi ve retansiyonun azaldığı belirlendi.