Changes in Corneal Biomechanical Properties After Phacoemulsification Surgery


KARAMAN ERDUR S., ÇELİK U., EREN H., AYGIT E. D., GÜNGEL H.

Glokom Katarakt, vol.10, no.4, pp.263-266, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.263-266
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: To evaluate corneal viscoelastic and intraocular pressure (IOP) changes measured by an ocular response analyzer (ORA) after phacoemulsification and intraocular lens (IOL) implantation. Materials and Methods: Sixty-three eyes scheduled for cataract surgery were included in the study. Corneal hysteresis (CH), corneal resistance factor (CRF), corneal-compensated intraocular pressure (IOPcc) and Goldmann-correlated IOP (IOPg) were measured by ORA preoperatively and postoperative 1st week, 1st month and 3rd month. Central corneal thickness (CCT) was measured using Orbscan II.Results: The mean CH decreased significantly from 10.28±1.61 mmHg preoperatively to 9.57±1.70 mmHg at 1 week (p=0.004) however increased to 10.21±1.61 mmHg at 3 month (p=0.9). The mean CRF decreased significantly from 10.61±1.89 mmHg preoperatively to 9.61±1.92 mmHg at 1 week (p=0.004) however increased to 10.51±1.69 mmHg at 3 month (p=0.8). The mean preoperative IOPg was decreased significantly in all postoperative measurements, (1st week p=0.03, 1st month p=0.01, 3rd month p=0.009). The mean preoperative IOPcc did not change significantly by first week and 1st month postoperatively (p=0.8, p= 0.2), however decreased significantly at 3rd month control.(p=0.04)Conclusions: Even the CH, CRF values decreased significantly in early postoparative period after phacoemulsification surgery, there was no change according to preoperative values in 3 months follow up. Mean İOPg and IOPcc values decreased in the postoperative period. That was showing that corneal biomechanical properties are influenced by phacoemulsification and IOL implantation
Amaç: Fakoemülsifikasyon sonrası göz içi merceği yerleştirilmesinden sonra Ocular Response Analyzer (ORA) cihazı ile göz içi basıncı (GİB) ve korneal biyomekanik özelliklerdeki değişimleri incelemek.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katarakt cerrahisi yapılan 63 hastanın 63 gözü dosya üzerinden geriye dönük taranarak dahil edildi. Korneal histerezis (KH), korneal direnç faktörü (KDF), korneal kompanze GİB (GİBkk) ve Goldmann GİB (GİBg) ölçümleri ameliyat öncesi ve sonrası 1. Hafta, 1. Ay, 3. Ayda ORA cihazı ile ölçüldü. Merkezi kornea kalınlığı (MKK) ölçümü ise Orbscan II cihazı ile yapıldı.Bulgular: Ortalama KH preoperatif 10.28±1.61 mmHg iken 9.57±1.70 mmHg'ya anlamlı bir düşüş gösterdi (p=0.001), fakat postoperatif 3. Ayda 10.21±1.61 mmHg idi (p=0.9). Ortalama KDF preoperatif 10.61±1.89 mmHg iken 9.61±1.92 mmHg'ya anlamlı bir düşüş gösterdi (p=0.001), fakat postoperatif 3. Ayda 10.21±1.61 mmHg idi (p=0.8). Ortalama GİBg postoperatif dönemde preoperatif öçümlerine göre anlamlı olarak düşük bulundu (1. hafta p=0.03, 1. ay p= 0.01, 3. ay p=0.009). Ortalama GİBkk preoperatif ve postoperatif 1. hafta ve 1. ayda değerleri arasında istatiksel anlamlı bir değişiklik saptanmadı (p=0.8, p= 0.2), fakat 3. ayda anlamlı olarak düşük izlendi (p=0.04). Tartışma: Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası ortalama KH, KDF erken dönemde farklılık göstermesine rağmen 3 aylık takip döneminde anlamlı fark sergilemedi. Ortalama GİBkk ve GİBg değerlerinde ameliyat sonrası düşüş görülmektedir. Bu durum korneal saydam kesili fakoemülsifikasyon sonrası erken dönemde kornea biyomekaniğinin etkilendiğini göstermektedir