Determining Relative Commercial Litigation on Mediation as a Prerequisite for Commercial Litigation


ERYİĞİT H.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.259-287, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Mediation is regulated as a prerequisite for commercial litigation with Law numbered 7155. As a consequence, the ongoing debates, regarding the determination of the commercial enterprises existence while identifying commercial litigations, have spread to the mediation process. As demonstrated, creating proper solutions is only conceivable by assessing suitable criteria for the mediation institution. Proposals have been submitted in accordance with this determination.
7155 sayılı kanun ile arabuluculuk ticari davalar bakımından bir dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu durum, ticari davaların tespitinde ticari işletmenin varlığına ilişkinolarak yaşanan tartışmaların arabuluculuk sürecine sirayet etmesine sebep olmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda soruna gerçek anlamda bir çözüm üretilebilmesinin ancak arabuluculuk kurumunun yapısına uygun kriterlerin tespiti ilemümkün olduğu görülmüştür. Bu tespite uygun olarak önerilerde bulunulmuştur.