Saçlı Hücreli Lösemi Hastalarında Bazal Serum Laktat Dehidrojenaz Düzeyi Kötü Prognostik Belirteç Midir?


MARAL S., Albayrak M., DAĞDAŞ S., YILDIZ A., YILDIRIM R., Öz S. m., ...More

6. hematolojik onkoloji kongresi, 19 - 21 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes